מכתב מבלוגרית בנושא מזון

 מכתב מרגש שקבלנו מבלוגרית מארה"ב שבקרה בארץ וטעמה מטחינת אלארז, הרווחנו גם לקוחה מרוצה וגם ממליצה...
Hi there! I live in the states and I recently discovered Al Arz on a trip to Tel Aviv and it was the best tahini I've ever had. I brought back a bunch of it with me but it's almost all used up now. I'm a food blogger and I'm working on a cookbook, which will incorporate many tahini recipes, so I am in need of a ton of tahini at the moment! Do you sell your bulk tubs of tahini in the  Thanks so much! Molly Yeh www.mynameisyeh.com